Специјалистичке академске студије - Биологија:

Прилог 11.4. Извод из Статута установе (стр. 25-26) којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет.