Специјалистичке академске студије - Биологија:

Прилог 9.2. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, наставника са пуним радним временом на Установи (студијски програм специјалистичких академских студија – Биологија)