Специјалистичке академске студије - Биологија:

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија