Специјалистичке академске студије - Биологија:

Табела 5.3. Изборна настава на студијском програму.

Из електронског формулара за студијски програм: Фактор изборности према позицијама где студент бира предмете