Специјалистичке академске студије - Биологија:

Табела 8.1. Збирна листа поена по предметима које студент стиче кроз рад у настави и полагањем предиспитних обавеза као и на испиту (Специјалистичке академске студије Биологија)